نتایج جستجو برای 22 بهمن اسفراین

گزارشتصویری/حضور باشکوه مردم اسفراین در راهپیمایی 22 بهمن

مردم شهید پرور شهر اسفراین امروز همزمان با سراسر کشور با حضور پر شور در راهپیمایی 22 بهمن حماسه دیگری را خلق کردند و برگ زرین دیگری در کارنامه خود بر جایی گذاشتند.

احداث کانال مهار آب های سطحی نزولات آسمانی در چهارراه 22 بهمن اسفراین صورت پذیرفت

اسفراین / سپهر آئین: احداث کانال مهار آب های سطحی نزولات آسمانی در چهارراه 22 بهمن اسفراین صورت پذیرفت

    شماره صفحات: 
  • [1]