نتایج جستجو برای پرستار نمونه اسفراین

وجدان کاری و بالا بردن سطح علمی ویژگی اصلی پرستار نمونه/بیمار جز خانواده پرستار باشد

پرستار نمونه اسفراین گفت: وجدان کاری و بالا بردن سطح علمی ویژگی اصلی پرستار نمونه است و پرستاران همیشه بیمار را جز خانواده خود بدانند.

    شماره صفحات: 
  • [1]