نتایج جستجو برای هواشناسی اسفراین

رشد پنج برابری ایستگاه های هواشناسی بعد از انقلاب در اسفراین

رئیس هواشناسی اسفراین گفت: تعداد ایستگاه های هواشناسی بعد از انقلاب در سطح شهرستان اسفراین رشد پنج برابری داشته است و از حالت سنتی قبل از انقلاب به حالت اتومات تبدیل شده است.

معاون فرماندار اسفراین گفت:

دستگاه های اجرایی،آمادگی لازم جهت مواجه با حوادث غیرمترقبه را داشته باشند

معاون فرماندار اسفراین در اولین جلسه سالانه کارگروه توسعه هواشناسی کاربردی شهرستان اسفراین گفت: دستگاههای اجرایی، ضمن تعامل با سازمان هواشناسی ؛آمادگی لازم را جهت مواجه با حوادث غیرمترقبه داشته باشند .

فوری؛ اطلاعیه هواشناسی

اداره هواشناسی اسفراین اطلاعیه 24 را صادر کرد

اسفراین- سپهرآیین- در اطلاعیه ارسالی هواشناسی به پایگاه خبری و تحلیلی سپهرآیین آمده است:

    شماره صفحات: 
  • [1]