نتایج جستجو برای علیرضا گل رخ

رشد پنج برابری ایستگاه های هواشناسی بعد از انقلاب در اسفراین

رئیس هواشناسی اسفراین گفت: تعداد ایستگاه های هواشناسی بعد از انقلاب در سطح شهرستان اسفراین رشد پنج برابری داشته است و از حالت سنتی قبل از انقلاب به حالت اتومات تبدیل شده است.

    شماره صفحات: 
  • [1]