نتایج جستجو برای اموزش و پرورش اسفراین

جشنواره غذای سالم در آموزشگاه امت اسفراین برگزار شد

معاون آموزش ابتدایی گفت: جشنواره «غذای سالم» در آموزشگاه دخترانه امت اسفراین برگزار شد.

برگزاری جلسه طرح هجرت مدیریت اموزش و پرورش اسفراین

اسفراین / سپهر آئینسومین جلسه طرح هجرت با هماهنگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه اسفراین و با حضور و مشاركت مدیران این طرح در محل دفتر معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اسفراین برگزار شد.

    شماره صفحات: 
  • [1]