درباره ما

به نام خدا

بخوانیم تا بدانیم، بدانیم تا بمانیم. فردا را امروز باید ساخت، ساختن را دانستن نیاز است. باید بدانیم که بوده ایم، باید بدانیم چه داشته ایم، که هستیم، و امروز چه در دست داریم برای ساختن فردا.

ورود سپهر آئین به این فضا با این نکته همراه بوده که یک کشور از اجزای کوچکتری تشکیل شده که آبادی اجزاء کوچک باعث آبادانی جزء بزرگتر یعنی کشور می شود. و اطلاع رسانی باعث آگاهی افراد از نقاط قوت و ضعف و داشته ها و نداشته های خود در راه تلاش برای آبادانی اجزای این سرزمین است.

سپهر آئین رسالتش را به عنوان یک پایگاه اطلاع رسانی، افزایش سطح آگاهی عمومی اعضای این قطعه از هزار می داند.

برای رسیدن به هر هدفی باید برنامه داشت و برنامه را به قسمت های کوچکتری تبدیل کرد تا تحقق آن امکان پذیر باشد. بر همین اساس سپهر آئین از چهار بخش اصلی تشکیل می شود:


  • اخبار اسفراین و استان

  • معرفی شهرستان

  • خبرنگار افتخاری

  • اخبار ایران و جهان

 

اخبار اسفراین و استان

این بخش همان گونه که از نامش پیداست هدفش اطلاع رسانی به مردم از حوادث، رویداد ها و مسائل موجود در شهرستان و استان و همچنین رساندن صدای مردم به مسئولین و درخواست مسئولین از مردم است.

 

معرفی شهرستان

اسفراین با تاریخی کهن، طبیعتی زیبا و متفاوت، و با جاذبه های گردشگری بسیار اما گمنام و ناشناخته.

هر چیز برای شناخته شدن نیاز دارد که شناسانده شود. و بهترین وسیله برای شناساندن اسفراین به دیگران ما مردم اسفراین هستیم. هدف سپهر آئین در این بخش معرفی اسفراین در ابتدا به خود مردم اسفراین و بعد به سایرین است.

سپهر آئین می خواهد خود را به خود بشناساند.

 

خبرنگار افتخاری

یک تور هر چه پهن تر باشد صید بیشتری به دست می آید. و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که صید به دست آمده فقط نتیجه تلاش اوست، چرا که همه ما تار و پود و گرههای این تور هستیم.

شما نیز می توانید تار و پودهای این گره شوید و دستهایتان را به دست ما گره بزنید و تور را پهن تر کنیم.

 

اخبار ایران و جهان

وجب به وجبش مال ماست،از خزر تا خلیج تا ابد فارس،از آبی تا آبی.

آبادی هایت را آبادتر از همیشه میخواهیم.

جای جایت را باید دید. باید بازگو کرد کمرهاای که به کار و همت مضاعف بسته شده. باید گفت نواقص وکمبودها را، باید راهها را اصلاح کرد، شیوه های درست را به کار برد، باید گامهای درست را درست برداشت.

سپهرآئین دراین قسمت با رصد اخبار و رویدادهای ایران، منطقه و سراسر جهان می خواهد وظیفه بصیرت افزایی خود را به درستی انجام دهد. چرا که بصیرت بر مبنای اطلاعات صادقانه و در فضای شفاف پیش می آید.

دستهای دشمنان را خواهیم بست در این دورانی که تنها وسیله دشمن غبار آلود کردن فضا و حمله در تاریکی است.

نهضت مان باصداقت آغاز شد، با صداقت پیروز شد، با صداقت ادامه پیدا کرد، و با صداقت پیش خواهد رفت سپهر آئین نیز می خواهد به عنوان عضوی بسیار کوچک از این نهضت، وظیفه اش را با صداقت انجام دهد.

به امید روزی که این نهضت صادقانه به انقلاب عدالت بپیوندد.

 

الهم عجل لولیک الفرج