سرویس اجتماعی | کد خبر: 62970
تاریخ انتشار: 1396/07/05 - 20:13:01

اعضای کمیسیون های تخصصی شورای شهر اسفراین مشخص شدند

صبح امروز اولین جلسه رسمی اعضای شورای شهر اسفراین در محل ساختمان شورای شهر اسفراین برگزار شد.در این جلسه هر یک از اعضای کمیسیون های تخصصی شورای شهر اسفراین مشخص شدند.
اعضای کمیسیون های تخصصی شورای شهر اسفراین مشخص شدند ,شورای شهر اسفراین

به گزارش خبرنگار سپهرآیین،  به نقل از کانال اطلاع رسانی شهرداری اسفراین،اعضای کمیسیون های شورای شهر اسفراین به شرح زیر می باشد:
1. آقایان علیرضا حسین آبادی و شمسعلی شعبانیان به ترتیب بعنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر اسفراین در شورای شهرستان انتخاب گردیدند.
2. آقای ابراهیم بابایی بعنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده پنج استان تعیین شد.
3. آقای عیسی دانایی به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون توافقات تعیین شد.
4. آقای علیرضا حسین آبادی علاوه بر نماینده شورا در شورای اسلامی شهرستان  بعنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون معاملات نیز تعیین شد.
5. آقای شمسعلی شعبانیان هم علاوه بر نماینده شورا در شورای اسلامی شهرستان  بعنوان نماینده شورا ی شهر در کمیسیون حمل ونقل وکمیسیون ماده 7 تعیین شد.
6. سرکار خانم رگبار به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون  تجدید نظر وکمیسیون ماده 77 شهرداری تعیین شد.
7. آقای سلیمان غفاری بعنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده صد شهرداری تعیین شد.
8. آقای حسین عاقبتی راد بعنوان نماینده شورای شهر در کمیته فنی استان تعیین شدند.
در این جلسه همچنین اعضای کمیسیونهای تخصصی شورای شهر نیز تعیین شد که به شرح زیر می باشد :

اعضای کمیسیون فنی و عمران:آقایان حسین عاقبتی راد ، ابراهیم بابایی ، علیرضا حسین آبادی ، عیسی دانایی وخانم طلعت رگبار

کمیسیون برنامه و بودجه: آقایان علیرضا حسین آبادی ،سلیمان غفاری ،حسین عاقبتی راد ،عیسی دانایی وخانم طلعت رگبار
کمسیون فرهنگی و اجتماعی: آقایان  سلیمان غفاری ، علیرضا حسین آبادی ، ابراهیم بابایی ، شمسعلی شعبانیان وسرکار خانم رگبار
کمسیون خدمات و زیست شهری: آقایان شمسعلی شعبانیان ، عیسی دانایی ، حسین عاقبتی ، سلیمان غفاری ، خانم طلعت رگبار
کمیسیون ترافیک و حمل و نقل: آقایان شمسعلی شعبانیان ، علیرضا حسین آبادی ، ابراهیم بابایی ، سلیمان غفاری وحسین عاقبتی راد


با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر