سرویس ورزشی | کد خبر: 60866
تاریخ انتشار: 1396/05/28 - 09:33:16

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی انتخابی تیم ملی

اسفراین -سپهرآیین- اولین دوره مسابقات کشتی سنتی (آبا ) انتخابی تیم ملی کارگران کشور امروز در خانه کشتی بجنورد با حضور 6 تیم برگزار شد که نفرات برتر به مسابقات جهانی به ترکیه اعزام می شوند.

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

 

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

عصر اترک

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده

گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقات کشتی سنتی آبا / میکده


با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر