سرویس ورزشی | کد خبر: 59164
تاریخ انتشار: 1396/04/24 - 23:51:03

مدرسه نجات غریق؛ یک ضرورت

اسفراین- سپهرآیین- بیش از 50 نجات غریق صاحب مهارت در اسفراین وجود دارد.
به گزارش سپهرآیین، راه اندازی مدرسه نجات غریق برای تامین ناجیان غریق حرفه ای یک ضرورت است.
رییس هیئت نجات غریق اسفراین با اشاره به اینکه می توان به راه اندازی مدرسه نجات غریق ابتدا کمک ناجی و سپس ناجی برای پیوستن به شبکه ناجیان ترتیب کرد، افزود: تنها راه فعالیت حرفه ای به عنوان ناجی غریق وجود مدرسه نجات غریق است.
«مجید امیر احمدی» با اشاره به اینکه بیش از 50 نجات غریق صاحب مهارت در اسفراین وجود دارد، افزود: 12 ناجی غریق بانو و 8 ناجی غریق آقا، فعالیت حرفه ای و مستمر دارند.

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر