سرویس یادداشت | کد خبر: 54809
تاریخ انتشار: 1396/01/24 - 22:23:02

دیدگاه شهروند/

چه کسانی را برای شورای شهر و یا روستایمان انتخاب کنیم؟*

در بعضی جاهادر انتخابات قبیله ای و فامیلی افراد انتخاب می شوند و یا وارد صحنه می شوند، باید شایستگی ها و صلاحیت ها در اولویت باشد ...
بسم الله الرحمن الرحیم
 
و امرهم شوری بینهم (سوره شوری.38)
 
شورا در مکتب اسلام و قرآن و فرهنگ ایرانیان جایگاه ویژه و مهمی دارد، انتخاب درست و بجا با توجه به خصوصیات و شاخصه های آن، می تواندمایه خیر و برکت و توسعه همه جانبه شهر و روستا باشد.به برخی از این خصوصیات اشاره می شود:
-محرزبودن تقوی و درستکاری و امانت داری و حلم و بردباری 
- آگاهی از مشکلات و مسائل شهر ها و یا روستاها
-  تخصص کافی در مورد یکی از مسائل شهری یا روستا
-   استقلال فکری و پرهیز از دروغگویی و عوامفریبی
- پاسخگویی به وجدان خود ونیاز های مردم
-  قصد قربت و رضای خدا داشتن
-قبول اشتباه خودم و جبران آن و بی خود و به قصد عوامفریبی وعده ندادن
-اهل رانت و رانت خواری نبودن و منافع خود و اقوام خود را بردیگران ترجبیح ندادن
-شورا را محل کسب وکاسبی ندانستن و از بیکاری کاندید نشدن
-  از ارزشها و مقدسات برای منافع و مقصدمشخصی خودهزینه نکردن
-خودرا در مقابل حق الله حق الناس ومسئول دانستن
-اگر قبلا اعضای شورا بودن و احساس می کنند می توانند بیشتر و بهتر خدمت کنند ، بیایند وگرنه جای خود را به افراد کارآمد و ومتخصص و تازه نفس بدهند بهتر است.
-ارتباط با علماء و بزرگان و متخصان شهر یا روستا.
اگر جایی شاغل هستندو واقعا وقت کافی برای مسئولیت شورا را ندارند کاندید نشوند.
-در بعضی جاهادر انتخابات قبیله ای و فامیلی افراد انتخاب می شوند و یا وارد صحنه می شوند، باید شایستگی ها و صلاحیت ها در اولویت باشد تا عوامل دیگر وبدانیم اگر بدون شناخت بر اساس روابط و احساسات دست به انتخاب بزنیم در مقابل این انتخاب در پیشگاه خدا باید جوابگو باشیم.
🌷من الله توفیق والعاقبه للمتقین🌷
          *اکرامی فرمحمد حسن

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر