سرویس در شهر | کد خبر: 51299
تاریخ انتشار: 1395/10/23 - 17:06:45

رنج مضاعف از نبود مدیریت یکپارچه شهری/ حفاری های متعدد بلای جان زیرساخت های شهری

اسفراین- سپهرآیین- مدیریت یکپارچه شهری یکی از مسائلی است که همیشه در حد «شعار یا حرف» باقی مانده است.
رنج مضاعف از نبود مدیریت یکپارچه شهری/ حفاری های متعدد بلای جان زیرساخت های شهری,سپهرآیین، اسفراین، مدیریت واحد شهری، مدیریت یکپارچه شهری، دستگاه های خدمات رسان

به گزارش سپهرآیین، نبود مدیریت یکپارچه شهری یکی از مسائلی است که همیشه در حد «شعار یا حرف» باقی مانده است و برای تحقق این مهم تاکنون کاری موثر صورت نگرفته است، مدیریت یکپارچه یا هماهنگ شهری یکی از محورهایی است که باید از سوی متولیان و مسئولان امر جدی گرفته شود، چرا که اکنون نبود مدیریت یکپارچه شهری و حفاری های مستمر و متعدد در شهر اسفراین، یک چالش جدی فراروی مدیریت شهری گذاشته است، با این توصیف ها، اکنون بسیاری از کاستی ها و کمبودها در مدیریت شهری، متاثر از نبود مدیریت یکپارچه شهری است که به گونه ای بلای جان شهر شده است.

مدیریت یکپارچه شهری تا زمانی که محقق نشود، اسفراین و دیگر شهرهایی که هم چنان از این کاستی و کمبود رنج می برند، باید شاهد تعلل در ارتقای زیرساخت های شهری باشند چرا که گاه زیرسایه نبود این یکپارچکی و هماهنگی، زیرساخت های شهری دچار آسیب می شود که تنها ارمغان آن برای شهر، تحمیل هزینه های مضاعف برای رفع کاستی ها و کمبودهاست.

یکی از شهروندان اسفراینی، هم چنان از نبود هماهنگی ها در عرصه مدیریت شهری می نالد و می گوید: شاید در عمل تشکیل راهبردی «مدیریت یکپارچه شهری» زمان بر باشد، اما می شود با تدبیر شایسته حداقل ها را در یکپارچگی ها و هماهنگی های عرصه مدیریت شهری به منصه ظهور رساند.

«سعیدی» با بیان اینکه گاه نبود این هماهنگی ها، زیرساخت های شهری به ویژه آسفالت معابر شهری را تخریب  می کند که این روند در سایه تداوم این بی تدبیری ها ادامه خواهد یافت، می افزاید: مدیریت یکپارچه شهری یک نیاز برای همراهی جدی در عرصه مدیریت شهری است.

وی با بیان این مهم که باید برای حل این کاستی و کمبود همه مسئولان و متولیان بالادستی، اهتمام جدی ورزند و چاره بیاندیشند، اظهار می دارد: شورای اسلامی شهر که منتخب شهروندان است برای حفاظت و سیاست از درآمدهای شهری و جلوگیری از اتلاف هزینه های شهری باید در ایجاد این مدیریت یکپارچه پیشگام و پیشگام باشد و همه دستگاه های خدمت رسان را برای مشارکت جدی در این مهم فراخواند.

یکی دیگر از شهروندان اسفراینی، با تکیه بر این مهم که، ایجاد مدیریت شهری یکپارچه در همه شهرها به ویژه شهرهایی چون اسفراین که در مسیر پیشرفت و توسعه شهری هستند، یک ضرورت انکارناپذیر است، می گوید: شهرهایی که محروم از درآمدهای پایدار شهری هستند، باید بیش از پیش با هدف مدیریت درآمدهای حداقلی شهرها، تدبیر شایان و شایسته برای تحقق راهبردی مدیریت یکپارچه شهری بیاندیشند.

«محمدزاده» با اشاره به اینکه، زیرساخت های شهری قربانی نبود مدیریت یکپارچه شهری هستند، اظهار می دارد: نبود توجه یا غفلت بیش از پیش از ایجاد یک مدیریت هماهنگ برای پیشبرد امور شهری تا حد زیادی می تواند هم ضامن حوزه های زیربنایی و زیرساختی شهری باشد و هم تا حد زیادی صرفه جویی در هزینه ها از درآمدهای شهری را بکاهد.

وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر باید به نمایندگی از شهروندان، مدیریت یکپارچه شهری را خلق نماید، خاطر نشان می کند: مدیریت یکپارچه یا هماهنگ یک مسئله آرمانی نیست بلکه مهمی است که حداقل های آن در سایه تدبیر مسئولان و متولیان محقق خواهد شد.

دیگر شهروند اسفراینی با اشاره به لزوم هماهنگی های فرادستگاهی در عرصه مدیریت شهری با هدف تامین رفاه شهروندی در حوزه های متعدد خدمت رسانی شهری، می گوید: اکنون برخی تعلل ها در عرصه مدیریت شهری، برآیند نبود هماهنگی های فرادستگاهی است که البته تحقق این مدیریت هماهنگ فقط بدست شهرداری و شورای اسلامی شهر اتفاق نخواهد افتاد بلکه نیازمند ورود جدی مدیریت عالی دولت در شهرستان است.

«حقانی» با اشاره به اینکه تشکیل کارگروه ها، کمیته ها و کمیسیون های متعدد در ذیل این مدیریت هماهنگ، می تواند خدمت رسانی را به شهروندان با سرعت مضاعف پیش برد، تصریح می کند: خلاصه باید گفت تا مادامی که فرآیند تشکیل این مدیریت هماهنگ از سوی مسئولان و متولیان امر نادیده گرفته شود، شاهد اجرای امور موازی در دایره بی تدبیری و خارج از همت اصولی و کارشناسی خواهیم بود که بدون شک همه این ها ضمن آسیب جدی به توسعه عمرانی شهر، هزینه های زیادی را به شهرها تحمیل می کند.

این شهروند اسفراینی با بیان اینکه شهروندان با تشکیل این مدیریت هماهنگ بیش از پیش در توسعه شهر همت و مشارکت می کنند، خاطر نشان می کند: حال باید دید، شورای اسلامی شهر با همراهی فرمانداری، شهرداری و دیگر دستگاه های خدمات رسانی در عرصه شهری چه چاره ای برای تحقق این مهم خواهند اندیشید.

نایب رییس شورای اسلامی شهر اسفراین با اشاره به لزوم تحقق مدیریت یکپارچه شهری به عنوان یک ضرورت در عرصه مدیریت کارآمد و کارآفرین شهری می گوید: مدیریت یکپارچه شهری، بیش از پیش فرصت های خدمت رسانی به شهروندان را با همیاری و همکاری دستگاه های خدمات رسان محقق خواهد کرد.

مهندس «ابراهیم بابایی» با اشاره به اینکه، تاکنون کار جدی برای تحقق این مهم در عرصه مدیریت شهری با یاری دستگاه های خدماتی و تاسیساتی، صورت نگرفته است، می افزاید: مدیریت یکپارچه شهری ضمن حفظ و ارتقای زیربنایی و زیرساختی به عنوان محور اصلی توسعه شهر، تحمیل هزینه های مجدد به مدیریت شهری را به بن بست می رساند.

نایب رییس شورای اسلامی شهر اسفراین با اشاره به اینکه، مدیریت یکپارچه شهری می تواند بعد از تشکیل، حفاری های متعدد دستگاه های خدمات رسان برای پایان عملیات عمرانی از سوی شهرداری به صفر بسیار نزدیک نماید، تصریح می کند: البته برای پروژه های عظیم شهری چون کمربند شمالی شهر، سفیر امید و 16 متری الهیه که در دستورکار شهرداری است مکاتبات با دستگاه های خدماتی صورت گرفته است تا از این درگاه عبور تاسیسات شهری پیش از عملیات آسفالت معابر شهری پایان پذیرد.

وی تاکید کرد: شورای اسلامی شهر، شهرداری و مدیریت شهری تمام قد از تحقق این مدیریت یکپارچه در عرصه حفظ درآمدهای شهری و کاهش آسیب به زیرساخت های شهری استقبال می نماید.

 

 

 

 

 


با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر