سرویس سیاسی | کد خبر: 51203
تاریخ انتشار: 1395/10/23 - 07:49:52

100دستاورد برجام از زبان «حمید بعیدی‌نژاد»

در اولین سالگرد اجرای برجام حمید بعیدی‌نژاد عضو و رییس هیات مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان که چند ماهی است به عنوان سفیر کشورمان در لندن فعالیت می‌کند به ۱۰۰ دستاورد مهم برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پرداخته است.
به گزارش ایسنا، این مطلب که در کانال تلگرام بعیدی‌نژاد آمده است، به شرح زیر است:
 
الف- دستاوردهای هسته ای
١- تثبیت حقوق مسلم هسته ای جمهوری اسلامی ایران در استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز از جمله غنی سازی و تولید چرخه ی سوخت هسته ای
 
٢- تثبیت تداوم فعالیتهای هسته ای غنی سازی در سایت هسته ای نطنز
 
٣- تثبیت و تداوم برنامه های "تحقیق و توسعه" ( R&D) هسته ای از جمله در حوزه ی غنی سازی در سایتهای هسته ای
 
٤- ادامه تحقیق و توسعه روی تمام ماشینهای پیشرفته بویژه سانتریفیوژ های IR4 و IR5 و IR6 که تاکنون چند مرحله از مراحل پیشرفته تحقیق و توسعه را طی کرده اند.
 
٥- ادامه مراحل پیشرفته و تکمیل تحقیق و توسعه روی ماشین جدید سانتریفیوژ IR8 که جدیدترین سانتریفیوژ طراحی شده توسط دانشمندان هسته ای ایران میباشد.
 
٦- شروع به تولید انبوه ماشینهای IR6 و IR8 از سال هشتم اجرایی شدن برجام
 
٧- تقویت برنامه غنی سازی و چرخه ی تولید سوخت هسته ای در پایان دهسال با جایگزینی ماشینهای جدید تولید شده پیشرفته که مراحل تحقیق و توسعه آنها تکمیل شده است بجای ماشین فعلی IR1 .
 
٨- ایجاد مرکز فن آوری پیشرفته فیزیک و دانش هسته ای در فردو از طریق همکاری بین المللی و با جلب آخرین فن آوریهای پیشرفته جهان
 
٩- آغاز به تولید ایزوتوپهای پایدار هسته ای در سایت هسته ای فردو با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته که برای اولین بار در ایران صورت میگیرد و میتواند نیازهای داخلی ایران برای بکارگیری ایزوتوپهای پایدار صنعتی و دارویی را تامین نماید.
 
١٠- حفظ تعداد 1044 سانتریفیوژ در فردو بعنوان تضمین پیشبرد توافق هسته ای
 
١١- حفظ پیوسته مقدار سیصد کیلوگرم اورانیوم غنی شده در تاسیسات هسته ای ایران و فروش مازاد آن به بازارهای خارجی
 
١٢- آغاز تولید سوخت کامل هسته ای در ایران برای بکارگیری رآکتورهای هسته ای ایران با تضمین انتقال آخرین فن آوریهای روز دنیا و از طریق پروژه های مشترک با کشورهای پیشرفته از میان کشورهای 1+5 و یا دیگر کشورها
 
١٣- حفظ ماهیت آب سنگین راکتور تحقیقاتی اراک
 
١٤- مدرنیزه نمودن و پیشرفته کردن رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک با آخرین فن آوریهای روز دنیا
 
١٥- انتقال فن آوری پیشرفته و تحویل تمامی تجهیزات و دستگاههای مدرن سازی راکتور تحقیقاتی اراک
 
١٦- تشکیل یک گروه کاری متشکل از تمامی اعضا برای مدرن سازی راکتور اراک
 
١٧- حفظ و تداوم تولید کارخانه تولید آب سنگین
 
١٨- عرضه مازاد مصرف آب سنگین داخل کشور برای فروش به بازارهای جهانی
 
١٩- ادامه کار تاسیسات بسیار حساس تولید رادیوداروها بویژه اتاقهای داغ این تاسیسات
 
٢٠- تثبیت و تداوم کار استخراج و تصفیه سازی سنگ اورانیوم از معادن اورانیوم ایران
 
ب- دستاوردهای بین المللی
٢١- پایان پروژه ی سیاسی و امنیتی سازی برنامه هسته ای ایران بعنوان بخش اصلی پروژه ی بزرگ ایران هراسی
 
٢٢- از میان رفتن فضای تهدید و تقابل در روابط کشورها با ایران
 
٢٣- خارج شدن بحث هسته ای ایران از فصل هفتم شورای امنیت که طی آن برنامه هسته ای ایران بعنوان تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی شناخته شده بود و مقابله با برنامه هسته ای ایران تعهدی حقوقی و بین المللی برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد شناخته میشد
 
٢٤- عادی سازی روابط سیاسی و بین المللی ایران با کشورها و سازمانهای بین المللی خارج از تحریمها و محدودیتهایی که علیه کشورمان وضع شده بود
 
٢٥- لغو ساز و کار نظارتی شورای امنیت در قالب کمیته تحریم و گروه کارشناسان برای تضمین اجرای تحریمهای شورای امنیت
 
٢٦- لغو قطعنامه تحریم 1696 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال 2006
 
٢٧- لغو قطعنامه تحریم 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال 2006
 
٢٨-لغو قطعنامه تحریم 1474 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال 2007
 
٢٩- لغو قطعنامه تحریم 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال 2008
 
٣٠- لغو قطعنامه تحریم 1835 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال 2008
 
٣١- لغو قطعنامه تحریم 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال 2010
 
٣٢- لغو قطعنامه سپتامبر 2003 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
 
٣٣- لغو قطعنامه نوامبر 2003 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
 
٣٤- لغو قطعنامه مارس 2004 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
 
٣٥- لغو قطعنامه ژوئن 2004 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
 
٣٦- لغو قطعنامه سپتامبر 2004 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
 
٣٧- لغو قطعنامه نوامبر 2004 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
 
٣٨- لغو قطعنامه اوت 2005 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
 
٣٩- لغو قطعنامه سپتامبر 2005 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
 
٤٠- لغو قطعنامه فوریه 2006 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
 
٤١- لغو قطعنامه نوامبر 2009 شورای حکام
 
٤٢- لغو قطعنامه نوامبر ٢٠١١شورای حکام
 
٤٣- لغو قطعنامه سپتامبر ٢٠١٢ شورای حکام
 
٤٤- تصویب قطعنامه دسامبر 2015 شورای حکام و بسته شدن پرونده پی ام دی
 
ج- لغو تحریمهای مالی، بانکی و اقتصادی
 
ج-١ لغو تحریمهای اروپا
 
٤٥- لغو تمامی تحریمهای مربوط به نقل و انتقالات مالی از مبدأ ایران و یا به مقصد ایران مصوب اتحادیه اروپا
 
٤٦- لغو تمامی تحریمهای مربوط به فعالیتهای بانکی
 
٤٧- لغو تمامی تحریمهای بیمه
 
٤٨- لغو تحریم ارائه خدمات پیام رسانی مالی بانکی ( سویفت) به ایران
 
٤٩- لغو تحریمهای ارائه خدمات مالی در تجارت با کشورها و موسسات بانکی و مالی و اقتصادی اروپایی با ایران
 
٥٠- لغو تحریمهای مربوط به ارائه کمکهای مالی، اقتصادی و وامهای ترجیحی از سوی کشورها و موسسات اروپایی به ایران
 
٥١- لغو تحریمهای امکان دسترسی ایران به اوراق ضمانت و تضمینهای مالی و اقتصادی
 
٥٢- لغو تحریمها و محدودیتهای ارائه هر یک از خدمات انتقال مالی و بانکی و بیمه ای
 
٥٣- لغو کامل تحریم واردات نفت و گاز از ایران
 
٥٤- لغو کامل تحریم واردات محصولات پتروشیمی از ایران
 
٥٥- لغو تحریم صادرات تجهیزات کلیدی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به ایران
 
٥٦- لغو تحریم سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران
 
٥٧- لغو تحریمها و محدودیتهای موجود برای ارائه هر یک از خدمات واردات و صادرات
نفت، گاز و پتروشیمی
 
٥٨- لغو تحریمهای مربوط به کشتیرانی و کشتی سازی اروپا علیه ایران
 
٥٩- لغو کامل تحریمهای مربوط به صنایع خودرو و حمل و نقل
 
٦٠ - لغو تحریمها و محدودیتهای موجود در ارائه هر یک از خدمات مرتبط با کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل
 
٦١- لغو تحریمهای مربوط به نقل و انتقال و خرید و فروش طلا، فلزات گرانبها، الماس، اسکناس و ضرب سکه
 
٦٢- لغو تحریمهای مربوط به هر گونه ارائه خدمات شامل حمل و نقل و بیمه برای انتقال طلا، فلزات گرانبها، الماس، اسکناس و ضرب سکه توسط ایران
 
٦٣- لغو تحریمهای مربوط به همکاریهای هسته ای صلح آمیز در اروپا با ایران
 
٦٤- لغو تحریمها و محدودیتهای ارائه هر گونه خدمات برای انتقال فن آوری و تجهیزات هسته ای صلح آمیز به ایران
 
٦٥- لغو تحریمهای وضع شده در اروپا نسبت به انتقال فلزات حساس برای استفاده در اهداف صلح آمیز به ایران
 
٦٦-لغو تحریمهای ارائه خدمات حمل و نقل و بیمه و دیگر خدمات انتقال فلزات حساس به ایران
 
٦٧- لغو تحریمهای نقل و انتقال و فروش نرم افزار و برنامه های نرم افزار برای اهداف صلح آمیز به ایران
 
٦٨- لغو تحریمهای ارائه خدمات بیمه، حمل و نقل و ارسال بین المللی نرم افزار به ایران
 
٦٩- لغو تحریمها علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و لغو مسدود شدن حسابهای بانک مرکزی ایران در تمامی کشورهای دنیا و آزاد سازی اموال و داراییهای آن
 
٧٠- لغو تحریمها علیه شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی گاز ایران شامل لغو انسداد حسابهای بانکی آنها و امکان آزاد شدن تمامی اموال شرکت نفت و شرکتهای وابسته آن
 
٧١- لغو تحریمها علیه شرکت ملی نفتکش ایران و امکان دریافت بیمه و حمل و نقل دریایی توسط این شرکت به تمامی نقاط دنیا
 
٧٢- لغو تحریمها علیه سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و امکان دریافت بیمه و حمل و نقل جهانی و عادی سازی فعالیتهای آن و رفع انسداد از حسابهای آن
 
٧٣- لغو تحریمهای ارائه خدمات به تمامی شرکتهای فوق الذکر که رفع تحریم شده اند.
 
٧٤- لغو تحریمها علیه صدها شرکت صنعتی ایران و
عادی سازی روابط اروپا با آنها
 
٧٥- لغو تحریمها علیه بانک ملی ایران و شعبات آن در خارج از کشور و بسیاری از موسسات مالی ایرانی توسط کشورها و موسسات اروپایی
 
٧٦- لغو تحریمها علیه بانک تجارت، ملت، رفاه کارگران، صنعت و معدن و دیگر بانکهای دولتی ایران و عادی سازی روابط بانکی با آنها
 
٧٧- لغو تحریمهای مسافرتی و انسداد حسابهای بیش از چهارصد نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
 
ج-٢- توقف اجرای تحریمهای آمریکا
 
٧٨- توقف کامل اجرای قوانین مربوط به تحریمهای ریال
 
٧٩- توقف اجرای تحریمهای مربوط به اسکناس
 
٨٠- توقف اجرای تحریمها و محدودیت علیه درآمدهای ایران در خارج از کشور از جمله نقل و انتقال این منابع و درآمدها از سیستمهای مالی و بانکی
 
٨١-توقف اجرای تحریمهای مربوط به اوراق بانکی و اوراق دولتی ایران
 
٨٢- توقف اجرای تحریم علیه ارتباط ایران با سیستم پیام رسانی بین بانکی ( سویفت)
 
٨٣- توقف اجرای هر گونه تحریم و محدودیت در ارائه خدمات در خصوص نقل و انتقال ریال، خریط و فروش و چاپ اسکناس، نقل و انتقال داراییهای ایران در خارج از کشور و خدمات مرتبط به اوراق بانکی و دولتی ایران 
 
٨٤- توقف اجرای تحریمهای مربوط به بیمه افراد و شرکتها
 
٨٥- توقف اجرای تحریمهای مربوط به خرید و فروش نفت و تحریمهای مربوط به صادرات نفت خام ایران
 
٨٦- توقف اجرای تحریمهای مربوط به سرمایه گذاری، مشارکت و ارائه خدمات به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران
 
٨٧-توقف اجرای تحریمهای مربوط به خرید، اکتساب، حمل و نقل و بازاریابی نفت و گاز طبیعی و پتروشیمی از ایران
 
٨٨- توقف اجرای تحریم صادرات و خرید و فروش محصولات پتروشیمی به ایران
 
٨٩-توقف اجرای تحریم فروش هواپیمای مسافربری به ایران
 
٩٠- توقف اجرای تحریمهای مرتبط با ارائه هر گونه خدمات مرتبط با صادرات و واردات نفت، گاز و پتروشیمی اعم از بیمه و حمل و نقل و انتقال داراییهای آنها
 
٩١- توقف اجرای تحریمهای مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
٩٢- توقف اجرای تحریمهای مرتبط با شرکت نفت ایران و شرکتهای تابعه آن مانند نیکو و شرکت ملی گاز ایران، شرکت کشتیرانی نفت جمهوری اسلامی ایران، پتروپارس، شرکت نفت مسجد سلیمان و ...
 
٩٣- توقف اجرای تحریمهای مرتبط با کشتیرانی و کشتی سازی و توقف اجرای تحریم های کار با اپراتورهای بنادر ایران مانند بندرعباس
 
٩٤- توقف اجرای تحریمهای مرتبط با ارائه خدمات به کشتی سازی و کشتیرانی و کار با اپراتورهای دریایی مانند خدمات بیمه، حمل و نقل و غیره
 
٩٥- توقف اجرای تحریمهای بانکهای دولتی ایران شامل بانک ملی، تجارت، ملت، صنعت و معدن، کارآفرین، کارگشایی و غیره
 
٩٦- توقف اجرای تحریمهای مرتبط با بخش وسیعی از صنایع سنگین و سبک ایران شامل شرکت آلومینیم ایران، ماشین سازی اراک، شرکت سیمان مازندران، شرکت ساخت تجهیزات نیروگاهی و...
 
٩٧- توقف اجرای تحریمها علیه سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتها و مهندسین تابعه این سازمان
 
٩٨- توقف اجرای ممنوعیت و محدودیتها و تحریم های مسافرت و انسداد حساب چند صد شخصیت حقیقی و حقوقی از کسانیکه در لیست تحریمهای مختلف بوده اند.
 
٩٩- توقف اجرای تحریم صنایع خودروی ایران
 
١٠٠- توقف اجرای تحریمهای مرتبط با فلزات حساس و نرم افزار به ایران برای اهداف صلح آمیز و لغو ارائه خدمات مرتبط این نقل و انتقالها مانند بیمه و حمل و نقل آنها

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر