سرویس اجتماعی | کد خبر: 51170
تاریخ انتشار: 1395/10/22 - 16:46:41

(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه هاشمی

خبرگزاری رویترز در گزارشی مصور با عنوان "عزاداری ایران برای رئیس جمهور سابق"مراسم تشییع باشکوه و میلیونی آیت الله هاشمی رفسنجانی را بازتاب داد. در این گزارش تصاویری از تشییع پیکر هاشمی و سوگواری مقامات و مسئولین برای فقدان این چهره باسابقه نظام به چشم می خورد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی مصور با عنوان "عزاداری ایران برای رئیس جمهور سابق"مراسم تشییع باشکوه و میلیونی آیت الله هاشمی رفسنجانی را بازتاب داد. در این گزارش تصاویری از تشییع پیکر هاشمی و سوگواری مقامات و مسئولین برای فقدان این چهره باسابقه نظام به چشم می خورد.
 
(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه
 
(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه
 
(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه
 
(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه
 
(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه
 
(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه
 
(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه
 
(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه
 
(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه
 
(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه
 
(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه
 
(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه
 
(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه
 
(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه
 
(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه
 
(تصاویر) گزارش رویترز از تشییع باشکوه

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر