سرویس حرف مردم | کد خبر: 44999
تاریخ انتشار: 1395/06/24 - 22:16:22

با سلام در چند روز اخیر شاهد چند تصادف در ابتدای خیابان سید جمال از سمت مطهری بودیم امیدوارم این بریدگی در این محل حداقل یه سرعتگیر نصب شود یا بسته شود تا بیشتر از این تصادف نشود

سپهرآیین- حرف مردم/ با سلام در چند روز اخیر شاهد چند تصادف در ابتدای خیابان سید جمال از سمت مطهری بودیم امیدوارم این بریدگی در این محل حداقل یه سرعتگیر نصب شود یا بسته شود تا بیشتر از این تصادف نشود

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر