سرویس حرف مردم | کد خبر: 40416
تاریخ انتشار: 1395/04/25 - 15:03:52

قیمت رفتن به کارواش برای شستشوی ماشین در مقابل هزینه ایی که شهرداری برای زیبایی و پاکیزگی شهرمان پرداخت میکند بسیار ناچیز است. امروز خیابان طالقانی صحنه ایی که ما همه روزه شاهد آن هستیم.مسئولین فکری

سپهرآیین- حرف مردم/ قیمت رفتن به کارواش برای شستشوی ماشین در مقابل هزینه ایی که شهرداری برای زیبایی و پاکیزگی شهرمان پرداخت میکند بسیار ناچیز است. امروز خیابان طالقانی صحنه ایی که ما همه روزه شاهد آن هستیم.مسئولین فکری کنند
قیمت رفتن به کارواش برای شستشوی ماشین در مقابل هزینه ایی که شهرداری برای زیبایی و پاکیزگی شهرمان پرداخت میکند بسیار ناچیز است.  امروز خیابان طالقانی صحنه ایی که ما همه روزه شاهد آن هستیم.مسئولین فکری ,حرف مردم،اسفراین،شستشو ماشین

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر