سرویس حرف مردم | کد خبر: 36979
تاریخ انتشار: 1395/04/07 - 19:59:42

با سلام با توجه به قول های مکرر شهردار و مسئولین مربوطه جهت بازگشایی کمربند شمالی کی تحقق خواهد یافت/از این همه گرد و خاک خسته شدیم و زندگی مان شد خاک .مسئولین منتظر اتمام ان پروزه هستیم

سپهرآیین- حرف مردم/ با سلام با توجه به قول های مکرر شهردار و مسئولین مربوطه جهت بازگشایی کمربند شمالی کی تحقق خواهد یافت/از این همه گرد و خاک خسته شدیم و زندگی مان شد خاک .مسئولین منتظر اتمام ان پروزه هستیم
 با سلام  با توجه به قول های مکرر شهردار و مسئولین مربوطه جهت بازگشایی کمربند شمالی کی تحقق خواهد یافت/از این همه گرد و خاک خسته شدیم و زندگی مان شد خاک .مسئولین منتظر اتمام ان پروزه هستیم,حرف مردم ،اسفراین،سپهرایین،کمربند شمالی

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر