سرویس حرف مردم | کد خبر: 36810
تاریخ انتشار: 1395/04/01 - 08:44:56

چرا مسئولین فکری برا برق منطقه پشت بیمارستان نمکنند از درب بیمارستان تا ورودی مسکن مهر روشنایی خیلی ضعیف مسئولین کار کنند.ایا روشننایی درب منزل خودشون هم همین طور است.

سپهرآیین- حرف مردم/ چرا مسئولین فکری برا برق منطقه پشت بیمارستان نمکنند از درب بیمارستان تا ورودی مسکن مهر روشنایی خیلی ضعیف مسئولین کار کنند.ایا روشننایی درب منزل خودشون هم همین طور است.

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر