سرویس تقویم تاریخ | کد خبر: 17815
تاریخ انتشار: 1393/12/13 - 08:31:11

13 اسفند 1235 شمسي - جدايي افغانستان از ايران در پي معاهده پاريس

اسفراین - سپهرآیین - پس از تصرف هرات در افغانستان توسط قواي ناصرالدين شاه قاجار، دولت انگلستان که از اين امر ناراضي بود، به ايران اعلان جنگ داد و جزيره خارک و بوشهر را به اشغال خود درآورد.
13 اسفند 1235 شمسي - جدايي افغانستان از ايران در پي معاهده پاريس,

به گزارش سپهرآیین ،  در اين حال درگيري هايي بين نيروهاي ايراني و انگليسي روي داد که به شکست سربازان ايراني انجاميد. از اين رو مذاکراتي براي صلح آغاز شد که به عقد معاهده پاريس در فرانسه بين ايران و انگليس انجاميد که به موجب آن، دولت ايران تعهد کرد هرات و تمام خاک افغانستان را تخليه کند و از هر ادعايي نسبت به حکومت خود در هرات و تمامي افغانستان دست بردارد. انگليسي ها نيز پذيرفتند که قواي خود را از ايران خارج و اسراي جنگي ايران را آزاد کنند. اين معاهده، دست ايران را به کلي از دخالت در افغانستان کوتاه کرد و باعث نفوذ انگلستان در دربار ايران شد. بنابراين هرات به کلي از ايران جدا شد و افغانستان هم از ايران استقلال يافت. عهدنامه پاريس ضربه شديد ديگري بود که بر پيکر استقلال سياسي و اقتصادي ايران وارد آمد و بر اثر آن، که کمتر از معاهدات گلستان و ترکمنچاي بين ايران و روسيه نبود، قلمروي حکومتي ايران به کمترين حد خود رسيد.


با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر