سرویس تقویم تاریخ | کد خبر: 17069
تاریخ انتشار: 1393/10/28 - 09:00:28

18 ژانويه 226 م/ انقراض سلسله اشکانيان بعد از 470 سال حکومت بر ايران

اسفراین - سپهرآیین - تقویم تاریخ - سلسله اشکانيان در سال 250 قبل از ميلاد توسط اَرَشک يکي از رؤساي قبايل پارت در حدود خراسان و گرگان تأسيس شد و 29 پادشاهِ اين سلسله، به مدت 470 سال بر ايران حکم راندند.
18 ژانويه 226 م/ انقراض سلسله اشکانيان بعد از 470 سال حکومت بر ايران,
سپهرآیین ،به دنبال گسترش قلمروي اشکانيان و مجاورت با روم، حکومت اشکانيان از يک حکومت محلي در نواحي شرقي فلات ايران به يک امپراتوري بزرگ در جهان مبدل شد و از اين پس با امپراتوري روم درگيري پيدا کرد. اشکانيان و روميان بارها بر سر تصرف سرزمين هاي بيشتر با يکديگر جنگيدند اما روميان مهاجم توفيق چنداني نيافتند.
 
آخرين پادشاه اشکاني به نام اردوان پنجم با اينکه قواي روم را درهم شکست و حتي آن ها را مجبور به پرداخت غرامت کرد، اما در برابر رقيب داخلي خود، اردشير بابکان تاب مقاومت نياورد و در جنگي که ميان اين دو روي داد، کشته شد و بدين ترتيب سلسله شاهنشاهي اشکاني نيز فرو پاشيد. قلمروي حکومت اشکانيان در دوره عظمت آن از مشرق تا هندوکش و حدود پنجاب، از شمال تا رود جيحون و درياي خزر، از جنوب تا درياي عمان و از غرب تا رود فرات بود. پس از انقراض اشکانيان، سلسله پادشاهي ساسانيان به روي کار آمد و دور تازه‌اي از جور و ظلم آغاز شد.

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر